03132402043

دانشنامه در ترکیب گاز پارس

(نهاد سلامت صنعت دولتی آمریکا)

گروهی که الزاماتی را برای مواد خطرناک مشتعل در محل کار تعیین می کنند

(مجمع تست مواد آمریکا)

سازمانی که کمیسیون های ارتقای سطح استاندارد تولید کنندگان و مصرف کنندگان صنعتی را حمایت می کند..

اندازه گیری فشار که یک خلاء کامل را به عنوان داشتن مقدار صفر، به صورت psia یا bar تعریف می کند. فشار مطلق برابر با مجموع خواندن فشار سنج و فشار جوی (14.69 psia یا 1 bar در سطح دریا) است.

حداقل نقطه در مقیاس درجه حرارت ترمودینامیکی: 0 ° K، -459.69 ° F یا

(دقت )

درجه توافقنامه آماری (معمولا در سطح اطمینان 95٪) بین مقدار اندازه گیری شده و مقدار واقعی، یا اطمینان یا صحت که ارزش اندازه گیری آن شناخته شده است

اندازه گیری فشار که یک خلاء کامل را به عنوان داشتن مقدار صفر، به صورت psia یا bar تعریف می کند. فشار مطلق برابر با مجموع خواندن فشار سنج و فشار جوی (14.69 psia یا 1 bar در سطح دریا) است.

انجمن آمریکایی اعتباربخشی آزمایشگاهی (A2LA)

خدمات غیر انتفاعی، غیر دولتی، خدمات عمومی، جامعه عضویت که مجموعه ای کامل از خدمات و آموزش های مربوط به اعتباربخشی مربوط به آزمایشگاه و آزمایشگاه را ارائه می دهد. برنامه های اعتباربخشی آنها بر اساس معیارهای پذیرفته شده بین المللی برای صلاحیت

بي هوازي

گازهایی که اکسیژن ندارند و برای رشد بیولوژیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

 

(آنالیز)

تجزیه و تحلیل ابزار در آزمایشگاه پس از ترکیب

آنالیز صنعتی بعد از ترکیب سازی در آزمایشگاه

آنالیز صنعتی بعد از ترکیب سازی در آزمایشگاه؛ فرآیندی بر پایه آمار با استفاده از تخمین های درست برای هر ترکیب گاز مخلوط و اندازه گیری غلظت گاز می باشد.

اهداف دیگر آنالیز، مشخص کردن دقت آنالیز برای هر ترکیب است. اندازه گیری های تحلیلی برای اطمینان از صحت غلظت ترکیبات و دقتی که مصرف کننده انتظارش را دارد

 

غلظت عددیِ مربوط به یک ترکیب بر اساس نتایج آنالیز انجام شد

غلظت عددیِ مربوط به یک ترکیب بر اساس نتایج آنالیز انجام شده. غلظت آنالیز شده در هر دو واحد درصد بخش بر میلیون، و در غلظت های پایین به صورت مول /مول، جرم/جرم بیان می شود. غلظت آنالیز شده همچنین با مقدار دقت آنالیز شده هم مطابقت دارد

دانلود کاتالوگ مجتمع ترکیب پارس

دانلود MSDS گازهای مجتمع ترکیب گاز

تماس با ما

 

  • تلفن : 32402037 -031
  • ایمیل: tarkibgaspars@gmail.com
  • آدرس : اصفهان ، میدان جمهوری اسلامی

میانبرهای مهم

 

  • درباره ما
  • محصولات
  • خدمات

میانبرهای مهم

 

  • انواع گازهای میکس و ترکیبی با بالاترین دقت
  • تولید مخلوط های گازی میکس
  • تولید کننده ترکیبات خلوص بالا