اصفهان-سه‌راه صمديه

ابتدای خیابان نواب صفوی - ساختمان 202 - واحد 6

031-32402037

تماس در تمام ساعات روز

شنبه تا چهارشنبه 8 تا 17

پنجشنبه 8 تا 13

گاز های کالیبراسیون

جستجو در محصولات

فیلتر محصولات کالیبراسیون

فیلتر تعداد اجزا
فیلتر گازهای تشکیل دهنده

ارسال پیام

Calibration Gas 50% LEL CH4//Air

Calibration Gas 50% LEL CH4//Air   گاز کالیبراسیون 2.5% متان در هوا - Calibration Gas 50% LEL CH4 In Air

گاز کالیبراسیون

CO2                8.0 % O2                7.5 % N2                   B

گاز کالیبراسیون

SO2              2400  ppm Nox              1000  ppm CO               400    ppm CO2             1200  ppm THC            1000  ppm  N2               B

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد محصولات ما و دریافت لیست به‌روز محصولات با ما تماس بگیرید

هرروز هفته تمام ساعات